Giá chỉ 1,5 triệu/m2
Còn thương lượng
755.000.000,0
Hùng Vương, KrôngPa, Gia Lai
Giá : 1,5 triệu/m2
Giao nhà : 2023