950.000.000

         Thổ cư: 100m2          NH cho vay: 600