-6%
47.000.000

         Thổ cư: 100m2          NH cho vay: 4 tỷ

-20%
24.000.000

         Thổ cư: 100m2          NH cho vay: 9 tỷ